Шановні батьки!

01.Чер.2020
Шановні батьки!

Miністеpcтвo освiти i науки України повiдомляє, що пiд час
пандемii COVID-19 життя мiльйонiв украiнських дiтей тимчасово
обмежується домiвками та гаджетами, дiти не знають, як самостiйно
розв’язати певнi супyтнi небезпечнi виклики. За iнформацiєю
громадськоi органiзацii «Ла Страда – Україна» Нацiоналъна дитяча
гаряча лiнiя з початку запровадження в Україні карантину прийняла
понад 4 тис. звернень вiд дiтей, пiдлiткiв, а також запитiв дорослих
щодо дiтей. Бiльшiсть звернень тіснo пов'язанi з поширенням пандемii
СОVID-19 та стосуються насильства i жорстокого поводження з
дiтьми у власних родинах (40% вiд загальноЇ кiлькостi звернень),
проблем iз психологiчним здоров'ям дiтей (20 % від загальної
кiлькостi зверненъ), ризикiв, з якими дiти стикаються в Iнтернеті
(близько 20 % вiд загальної кiлькостi звернень) тощо ( статистика
звернень додається).
Завдячуючи підтримцi Miністерства освiти i науки України (лист
вiл 22.04.2020 N9 1/11-2912), Представництво Дитячого фонду ООН
(ЮНІСЕФ) в Україні надало фiнансову допомогу щодо збiльшення
робочого часу Нацiональної дитячої гарячої лiнiї, дiяльнiсть якої
забезпечує Громадська органiзачiя «Ла Страда – Україна». Наразi
Нацiональна дитяча гаряча лiнiя надає консультацii в телефонному
та онлайн – режимах в буднi днi з 12:00 до 20.00: короткий номер
116 111 (безкоштовно з мобiльних телефонiв), 0 800 500 225
(безкоштовно зi стацiонарних та мобiльних телефонiв).